Gallery

Het centrum voor stedelijke leegte

Het centrum voor stedelijke leegte

Dit centrum rond de Saint Joseph Artisan kerk in Parijs is ontstaan door de metaforische en letterlijke relatie tussen de begrippen leegte en herinneringen. De herinterpretatie van de kerk vertaalt deze concepten in de ruimte en dichtheid en speelt in op de ruimtelijke beleving van de bezoeker. Dit wordt versterkt door performances, kunst, dans, poëzie, theater en muziek.

Theehuis

Theehuis

Het theehuis is gelegen aan het water nabij een drukke weg. Deze weg gaat rechtstreeks naar het centraal station en het centrum van Den Haag. Het theehuis is verborgen onder het gras. De entree geeft elk type thee weer in kleur en tijd, als een klok. Je ziet meteen hoe laat het is, omdat de zon aangeeft welke thee de bezoeker moet drinken. De theeruimten zijn ontstaan uit de 6 verschillende soorten thee en zijn verschillend van grootte.

Arts in residence

Arts in residence

Pulchri Studio - Den Haag Wordt artist in residence Een transparante verbinding tussen de geschiedenis van het gebouw en de toegepaste interventie. Een grote glazen gang spilts het gebouw in 4 delen. In deze gang heeft u altijd een verbinding met de personen boven, onder en naast u. Er ontstaat een permanente dialoog tussen het verleden, heden en toekomst. Mens en architectuur, architectuur en de mens.

Light graphics

Light graphics

Grafisch licht De creatie van een nieuw Nederlands woord, vematie. ontstaan uit lettergrepen van de volgende woorden : REVELEREN ENIGMATISCH PERCEPTIE RE/VE/LE/REN E/NIG/MA/TISCH PER/CEP/TIE VEMATIE (dutch) – Vematie V ( < Nl. ) ve-ma-tie ; cryptisch, perceptie, onthullen. Nieuwe artikelen cryptische optredens. Een verzameling van diversiteit op basis van perceptuele vaardigheden, gemanifesteerd in lichtkunst.

Wandering mind/dwalen van de geest

Wandering mind/dwalen van de geest

Deze sequenties zijn begonnen met mijn fascinatie voor het menselijk brein en heb ik onderzoek gedaan naar mensen met dementie. Hoe zij handelen en reageren op dagelijkse producten. Hiervan heb ik een abstracte weergave gemaakt om zo een moment het netvlies van de dementerende te kunnen bekijken De bezoeker ervaart een moment van de waarneming van een persoon met dementie: een willekeurige opeenvolging van koppelingen en ontkoppelingen van het verleden, heden en de onbestemde toekomst.

Kosmopolitisme

Kosmopolitisme

Den Haag - de stad van de vrede Hybride zones in de stad Den Haag zijn een verbinding tussen het ene en het andere deel van de stad. Om de dagelijkse routine van de burger te doorbreken heb ik een nieuwe verbinding gemaakt tussen twee delen van de stad. Om de aandacht van de voorbijganger te trekken, plaats ik een vingerafdruk van een herkenbare stad. Een deel van de plattegrond van de stad is op straat afgedrukt. Dit project gaat over een kosmopolitische visie.

Tijdens de studie interieur architectuur op de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag, heb ik een visie gecreëerd ten opzichte van al wat er te ontwerpen valt. Overal om mij heen zie ik potentiële opdrachten en ga ik graag op zoek naar grenzen tussen architectuur, kunst en dagelijkse 'problemen'. Alles vanuit de gedachte om beter, mooier en functioneler te leven. 

 

Geïnteresseerd in mijn volledige portfolio? Stuur mij vrijblijvend een e-mail.